Contractenrecht & aansprakelijkheid

16 Mar

Een gebrek in de prestatie van een ander? Klaag tijdig! Maar daar blijft het niet bij…

Bij een gebrek in de prestatie van een ander dient u op grond van de wet onverwijld te klagen. Dit moet dus tijdig gebeuren. Veel aansprakelijkheidsclaims stranden door het niet tijdig klagen, maar vergeet niet ook tijdig de nodige vervolgstappen te zetten!

Read More
16 Jan

25 mei 2018: is uw organisatie al klaar voor de AVG?

Van Wet bescherming persoonsgegevens naar Algemene verordening gegevensbescherming.

Read More
23 Feb

Europees bankbeslag

Wanneer u een vordering heeft op een bedrijf of consument in Nederland kunt u ervoor kiezen om beslag te leggen op diens banktegoeden. De tegoeden worden dan ‘bewaard’, totdat (in rechte) duidelijk is geworden of u op deze tegoeden aanspraak kunt maken.

Read More
06 Sep

De modelovereenkomst in plaats van de VAR.

De verklaring arbeidsrelaties (VAR) bestaat sinds 1 mei 2016 niet meer. Met de inwerkingtreding van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) is de VAR vervangen door een modelovereenkomst. Wat houdt deze modelovereenkomst in en hoe dient u deze in de praktijk te gebruiken?

Read More
21 Mar

Klaag op tijd, ook over een onjuiste factuur

Onlangs werd in mijn praktijk door de kantonrechter een vonnis gewezen, dat niet wereldschokkend was, maar dat toch wel de moeite waard is om aandacht aan te besteden in dit weblog.

Read More
06 Nov

Debiteurenbeheer: soepel van factuur naar betaling

U en uw medewerkers hebben keihard gewerkt om een opdracht uit te voeren of een product te leveren. U heeft keurig aan uw verplichtingen voldaan. Toch betaalt de klant niet. Dat is uiteraard slecht voor de business. Het is van belang dat uw facturen op tijd worden voldaan.

Read More
20 Aug

Niet tevreden? Klaag op tijd!

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat bij de uitvoering van een overeenkomst iets mis gaat. Waar gehakt wordt vallen spaanders. Hoewel ik in dit blog niet ga prediken dat er (nog) meer geklaagd moet worden, wil ik wel waarschuwen voor wat er kan gebeuren, wanneer u niet tijdig klaagt.

Read More
27 Jul

De totstandkoming van een overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Maar wat als de aanvaarding afwijkt van het aanbod? Wat dient u of de medewerker van de verkoopafdeling dan te doen?

Read More
16 Jul

Internationaal contracteren

Let op voor forum- en rechtskeuze in algemene voorwaarden van uw (buitenlandse) contractspartij. Een contractuele plicht om te procederen in het buitenland is een dure aangelegenheid en kan voor rechtsonzekerheid zorgen.

Read More

Pagina's

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

Met aanmelding voor de nieuwsbrief geef ik Spectrum Advocaten toestemming voor het verwerken van mijn persoonsgegevens overeenkomstig het door Spectrum Advocaten opgestelde privacy statement

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl