Vastgoedrecht

Advocaat Vastgoedrecht

Onder het begrip "advocaat vastgoedrecht"  kunnen veel onderwerpen worden geschaard. Het komt erop neer dat bij een kwestie onroerende zaken en vastgoed in meer of mindere mate centraal staan. Het agrarisch recht, het bouwrecht, het huurrecht en het burenrecht maken deel uit van het vastgoedrecht. Bestuursrechtelijke aspecten, zoals van ruimtelijke ordening, en aspecten van bank- en financiering spelen eveneens vaak een rol.

Omdat vastgoedrecht een ruim begrip is, volstaan we hier met een greep uit de onderwerpen die vallen onder vastgoedrecht en door ons worden behandeld.

Wat doen wij op het gebied van vastgoedrecht?

 • Huur van bedrijfsruimte of woonruimte.
 • Ontruiming van onroerend goed (bijvoorbeeld  verwijdering van krakers).
 • Rechten en plichten van buren.
 • Opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten, overeenkomsten van aanneming van werk, overeenkomsten van opdracht et cetera. Het aangaan van samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld om tot de realisatie van projecten/bouwwerken te komen.
 • Geschillen over aansprakelijkheid en schadevergoeding bij de uitvoering van overeenkomsten en levering van onroerende zaken en vastgoed.
 • Financieringsstructuren.
 • Erfpacht, splitsing en opstal. Situaties waarin er sprake is van mede-eigendom, appartementsrechten (VvE) en beheersvormen.
 • Het publiekrechtelijk bouwrecht, waaronder bouwvergunningen;
 • Pacht en (overig) agrarisch recht;
 • Vragen over eigendomsverhoudingen, beperkte rechten en andere rechten. Is iets een bestanddeel van een onroerende zaak? Is een onroerende zaak of vastgoed bezwaard met beslag of hypotheek? Bestaan er erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen?
 • Nagaan van de mogelijkheden van beslaglegging op onroerende zaken of executie in geval van zekerheidsrechten.
 • Verjaringskwestie. Is door verjaring misschien een eigendomsrecht of een erfdienstbaarheid ontstaan?

Heeft u vragen over vastgoedrecht of andere rechtsgebieden, neem dan contact met ons op. Als gespecialiseerd advocaat vastgoedrecht helpen wij u graag verder met alle rechtelijke zaken aangaande vastgoed.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

 • Van Eedenstraat 7
  2012 EL Haarlem
 • Postbus 5554
  2000 GN  Haarlem
 • Telefoon: 023 51 73 377
 • Fax: 023 51 73 388
 • info@spectrumadvocaten.nl