Overeenkomsten en statuten

Binnen de vennootschap en de onderneming worden vaak verschillende vennootschapsrechtelijke overeenkomsten en reglementen gehanteerd. Het betreft reglementen en overeenkomsten, waarin afspraken staan over bijvoorbeeld: benoeming en ontslag bestuurders, stemverhoudingen, winstverdeling, overdracht aandelen,  geheimhouding, non-concurrentie, geschillenregeling et cetera.

Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in onder meer de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Een andere overeenkomst die in de praktijk veel voorkomt is een managementovereenkomst. Voorts zijn er diverse manieren waarop personen en bedrijven met elkaar samenwerken. Afhankelijk van de keuze van partijen en de tussen hen gemaakte afspraken, zal een samenwerkingsovereenkomst moeten worden opgesteld.

Door afspraken goed en vooraf vast te leggen, kunnen onduidelijkheden en geschillen worden voorkomen. Spectrum Advocaten beoordeelt ondernemingsrechtelijke contracten en reglementen, stelt deze op basis van uw en onze ervaring en deskundigheid op en adviseert u over de het vastleggen van afspraken. Vanzelfsprekend staat Spectrum Advocaten u eveneens bij, mocht een geschil ontstaan over de uitvoering van een overeenkomst of reglement.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl