Opstellen en beoordelen van contracten

Ondernemen betekent dat er met meerdere partijen afspraken moeten worden gemaakt. Partijen moeten weten waar zij aan toe zijn en dienen op de gemaakte afspraken terug te kunnen vallen. Daarom is het van groot belang dat de afspraken worden neergelegd in een overeenkomst.

Daarnaast is het voor de ondernemer van  belang dat in de overeenkomst de voor hem/haar zo gunstig mogelijke voorwaarden staan. In ieder geval dienen de risico’s en aansprakelijkheden zoveel mogelijke te worden afgedekt. Daarvoor is het nodig dat zowel de feitelijke als de juridische risico’s worden geïnventariseerd. Het opstellen van overeenkomsten is maatwerk: welk product of dienst levert u, wat is uw bedrijfsvoering en –beleid, wat is het branchegebruik et cetera, zijn allemaal zaken die een rol spelen. Alle soorten overeenkomsten vragen een specifieke aanpak.

Een goed contract kan discussie voorkomen en de uitkomst van onverhoopte geschillen sterk beïnvloeden. Spectrum Advocaten beoordeelt contracten en stelt contracten op, op basis van uw en onze ervaring en deskundigheid. Het voert te ver om hier alle contracten op te noemen, maar hier volgt een greep uit de contracten, die in de praktijk veel worden gebruikt en door ons worden beoordeeld en opgesteld: franchise-, agentuur-, koop/verkoop-, distributie-,  transport-, lening-, aannemings-, exclusiviteitsovereenkomsten et cetera.

Vanzelfsprekend staat Spectrum Advocaten u eveneens bij, mocht een geschil ontstaan over de uitvoering van een overeenkomst.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl