Ondernemingsrecht

Advocaat Ondernemingsrecht

Wij zijn uw Advocaat Ondernemingsrecht. Ondernemers zijn er in vele soorten en maten. U hebt als ondernemer uw eigen wensen over de manier waarop u uw onderneming wilt voeren. Juridische begeleiding is echter van groot belang, mede omdat een ondernemer tegenwoordig door de bomen het bos niet meer kan zien. Dit (over)zicht wordt dan verschaft door de advocaat. Bovendien dient de bedrijfsvoering juridisch goed te zijn vastgelegd, zodat daar naar kan worden gehandeld door iedere persoon en ieder orgaan binnen de onderneming.

Een advocaat ondernemingsrecht die meedenkt op het juridisch terrein van uw onderneming kan van onschatbare waarde zijn. Spectrum Advocaten staat de ondernemer en de onderneming met raad en daad bij en wij maken gebruik van ons netwerk. In vele gevallen is namelijk een multidisciplinaire benadering nodig voor het beste advies en resultaat. In die gevallen zal een accountant, een notaris en/of een belastingadviseur moeten worden ingeschakeld en overleg moeten worden gevoerd met uw adviseurs.

Hieronder wordt een beeld geschetst van  de diverse kwestie die wij voor u kunnen behandelen.

Wat doen wij op het gebied van ondernemingsrecht?

Wij kunnen u adviseren over de juridische vorm van uw onderneming. Aspecten van aansprakelijkheid en belastingdruk spelen daarbij een rol. Het is belangrijk dit vooraf met een advocaat te bespreken, omdat het maken van een keuze over de juridische vorm tevens gevolgen heeft voor de manier waarop binnen de onderneming zal worden samengewerkt en besluiten tot stand zullen komen.

Wanneer binnen de onderneming conflicten ontstaan tussen de aandeelhouders, de vennoten of binnen de directie kunnen wij u strategisch adviseren over de oplossingen die mogelijk zijn om dit soort conflicten te vermijden of op te lossen.

Wij stellen directiereglementen, aandeelhouders-, management- en samenwerkingsovereenkomsten op. Daarnaast adviseren wij over het opstellen of wijzigen van de statuten. Er is meer mogelijk dan wat in de ‘standaardstatuten’ staat vermeld, die in de praktijk vaak worden opgesteld.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over allerhande kwesties waar u als ondernemer aan moet denken? U moet als ondernemer rekening houden met uiteenlopende beslissingen. Op welke subsidies en premies hebt u recht? Zijn uw verzekeringen in orde en is uw pensioen geregeld? Welke belastingen moet u betalen en bent u in staat uw klanten op tijd te leveren. Zijn er belemmeringen om uw contracten na te komen?

Heeft u vragen over ondernemingsrecht of andere rechtsgebieden, neem dan contact met ons op.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl