Incasso

Wanneer een debiteur, nadat uw interne incassotraject is doorlopen, weigerachtig blijft om uw factuur te betalen, zult u de vordering moeten afboeken of kunt u zich tot een derde wenden. Voor geldvorderingen tot € 25.000,-- (en bijvoorbeeld ook in geval van huur- en arbeidsrechtelijke kwesties) kan in persoon worden geprocedeerd, dus zonder dat u wordt bijgestaan door een derde of kunt u zich laten bijstaan door een gemachtigde, die niet per se een advocaat hoeft te zijn. Voor geldvorderingen van € 25.000,-- en meer is de bijstand van een advocaat wettelijk verplicht.

Waarom in alle gevallen incasso via Spectrum Advocaten?

In sommige gevallen is een advocaat dus de enige die kan en mag procederen. Maar juist ook in de andere gevallen, bent u bij ons voor incassozaken aan het juiste adres.

Een advocaat is afgestudeerd meester in de rechten en wordt daarna nog specifiek opgeleid tot advocaat. Een advocaat heeft daarmee zowel kennis van het materiële recht als van het procesrecht. Een advocaat is deels opgeleid om te procederen. Kennis van en ervaring met procederen en procesrecht is uiteraard erg belangrijk. De wetgever heeft ons als advocaten bepaalde bevoegdheden toegekend, waardoor wij efficiënter en doelmatiger dan andere rechtshulp- en dienstverleners kunnen optreden. Daarnaast geldt dat het optreden van een advocaat onderhevig is aan diverse regels, waardoor kwaliteit en toezicht worden gewaarborgd.

Wanneer u zich rechtstreeks tot ons wendt, wordt geen omweg genomen, waarmee u tijd en geld kunt besparen. Een advocaat moet bovendien altijd in worden geschakeld om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank om zogeheten conservatoir beslag te leggen; dit kunnen deurwaarders of incassobureaus niet doen. Soms is het raadzaam om ter verkrijging van zekerheid beslag te leggen bij een debiteur op bijvoorbeeld de banktegoeden, inventaris, onroerende zaken et cetera. Zo wordt voorkomen dat deze goederen of gelden verdwijnen, voordat er een vonnis is verkregen. 

Spectrum Advocaten hanteert concurrerende incassotarieven bij de inning van uw onbetaald gelaten facturen. Wij laten het tarief afhangen van belang en aard van de zaak. Voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift en het instrueren van de deurwaarder kunnen wij vaak een vaste prijsafspraak maken. Lees meer over het incassotraject en hoe Spectrum Advocaten de incasso voor u of uw klanten aanpakt in het blog: 'Aantal incassozaken in MKB stijgt'

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl