Geschillenregeling en enquêterecht

Aandeelhouders maken nogal eens ruzie en de vennootschap en de onderneming zullen daar meestal de dupe van zijn. De geschillenregeling is er om dit probleem op te lossen, namelijk door de uiteindelijke gedwongen overdracht of gedwongen overname van de  aandelen. Er is een wettelijke geschillenregeling, maar het is ook mogelijk en vaak zelfs raadzaam om een eigen geschillenregeling op te nemen in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst.

Wanneer wordt getwijfeld aan de juistheid van het beleid van de vennootschap, dan kan een beroep worden gedaan op het enquêterecht. Het enquêterecht richt zich primair op gedragingen van het bestuur en de raad van commissarissen. Echter kan een door een ander orgaan gevoerd beleid eveneens voorwerp van onderzoek zijn.

Hoewel het in sommige gevallen mogelijk is dat tijdelijke voorzieningen worden getroffen, zijn deze twee regelingen ervoor bedoeld om een structureel probleem definitief op te lossen. Voor een incidenteel probleem, zijn er andere oplossingen mogelijk, zoals vernietiging van een besluit.

Wanneer zich een structureel problemen voordoet, is het belangrijk om dit probleem eerst te doorgronden: wat is het werkelijke probleem; waar gaat het om en tussen wie speelt het? Vervolgens zal moeten worden nagegaan wat men wil bereiken en of deze oplossing ook te bereiken is.

Spectrum Advocaten kan u adviseren over de inhoud en toepassing van beide regelingen, u helpen om een keuze te maken en zo nodig en gewenst een procedure voeren.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl