Contractenrecht

Wij zijn uw Advocaat Contractenrecht

Advocaat Contractenrecht: Wij helpen met het nakijken en opstellen van contracten, maar ook als u een geschil hebt. Contracten zijn de basis van de rechtsverhoudingen tussen personen en bedrijven. Partijen moeten weten waar zij aan toe zijn en wat zij van elkaar kunnen en mogen verwachten. Een contract moet daarom, juist voor de contractspartijen zelf, begrijpelijk en leesbaar zijn en bij voorkeur niet te lijvig. Als gespecialiseerde advocaat contractenrecht ondersteunen wij u graag. 

Een goed contract kan discussie voorkomen en de uitkomst van geschillen sterk beïnvloeden. In de praktijk blijkt dat schade en aansprakelijkheid echter nooit volledig zijn te voorkomen. Bovendien zijn er naast een contract, ook ander handelingen die tot aansprakelijkheid kunnen leiden, bijvoorbeeld wegens een onrechtmatige daad, zoals een bedrijfsongeval of een verkeersongeluk. Zo zijn er nog legio voorbeelden.

Bij het opstellen van zakelijke contracten zullen juridische en commerciële belangen moeten worden afgewogen. Wij denken op basis van onze ervaring met u mee over de risico´s en adviseren u daarover. Een contract is altijd maatwerk. Datzelfde geldt voor algemene voorwaarden, omdat zij nu eenmaal onderdeel uit maken van het contract.

Voor het voorkomen, afwenden en beheersen van aansprakelijkheidsrisico’s is tijdig en deskundig juridisch advies van groot belang. Vaak spelen ook verzekeringsmaatschappijen een rol bij de afhandeling van schades. Dit kan problemen opleveren, waarbij vragen van omvang van de dekking op de polis en verplichtingen van verzekeraars dikwijls aan de orde komen.

Als gespecialiseerd advocaat in contractenrecht kunnen alle partijen bijstaan die bij dergelijke gevallen betrokken kunnen zijn zowel zakelijk als privé. Hieronder een weergave van zaken die door ons kunnen worden behandeld.

Wat doen wij op het gebied van contractenrecht?

 • Opstellen en beoordelen van contracten op allerlei rechtsgebieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan contracten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, vervoersrecht, consumentenrecht, bouwrecht et cetera.
 • Opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden en advisering over het juiste gebruik ervan. Algemene voorwaarden zijn van wezenlijk belang, omdat deze van toepassing zijn op meerdere of misschien wel alle door u gebruikte contracten.
 • Maken van een haalbaarheidsanalyse mocht u aansprakelijk worden gesteld of een andere partij aansprakelijk willen stellen. Op basis van deze analyse wordt met u de mogelijke voortzetting van de zaak besproken.
 • Incasso, waaronder beslaglegging en executiemaatregelen. Incasso is feitelijk nakoming vorderen van een overeenkomst.
 • Wij adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen bij vraagstukken over aansprakelijkheid en schadevergoeding en verzekeringskwesties.

Heeft u vragen over contractenrecht of andere rechtsgebieden, neem dan contact met ons op.

 
"Bij het opstellen van zakelijke contracten zullen juridische en commerciële belangen moeten worden afgewogen. Wij denken op basis van onze ervaring met u mee over de risico´s en adviseren u daarover. Een contract is altijd maatwerk."

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

 • Van Eedenstraat 7
  2012 EL Haarlem
 • Postbus 5554
  2000 GN  Haarlem
 • Telefoon: 023 51 73 377
 • Fax: 023 51 73 388
 • info@spectrumadvocaten.nl