Concurrentie- en relatiebeding

Een concurrentie- en relatiebeding wordt in een arbeidsovereenkomst opgenomen, om de onderneming te beschermen. Een ondernemer wil niet dat een werknemer er met zijn/haar klanten vandoor gaat of naar de concurrentie overstapt met de bij hem/haar opgedane kennis en kunde. Over de inhoud van deze bedingen moet niet lichtvaardig worden gedacht en wanneer een werknemer een ander functie krijgt, dient vaak opnieuw een beding te worden overeengekomen. Wanneer dat niet gebeurt, komen de bedingen te vervallen en daarmee de bescherming van het bedrijf.

Hoewel uitgangspunt is dat een schriftelijk op juiste wijze overeengekomen beding, moet worden nagekomen, bestaan er veel uitzonderingen. Soms weegt het belang van een werkgever om de onderneming te beschermen niet op tegen de belangen van werknemer om bij een concurrent in dienst te treden. Er zijn vele omstandigheden die bij deze afweging van belangen een rol spelen.

Spectrum Advocaten stelt concurrentie- en relatiebedingen op; het is maatwerk, namelijk afhankelijk van onder andere de branche waarin u werkzaam bent en de functie van werknemer.

Wij adviseren zowel werkgever als werknemer wanneer zich een geschil voordoet over een concurrentie- en/of relatiebeding.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl