(Bestuurders)aansprakelijkheid

Een goed contract kan discussie voorkomen en de uitkomst van geschillen sterk beïnvloeden. Schade en aansprakelijkheid zijn echter niet volledig te voorkomen en uit te sluiten. Ook zonder dat een contractuele relatie bestaat, kunnen handelingen tot aansprakelijkheid leiden, bijvoorbeeld op grond van een onrechtmatige daad, bestaande in onzorgvuldig handelen door een persoon of rechtspersoon.

Bestuurders en commissarissen worden tegenwoordig steeds meer persoonlijk aansprakelijk gesteld voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht. Met name curatoren grijpen bij een faillissement graag terug op het ‘instrument’ bestuurdersaansprakelijkheid. Het is niet eenvoudig om te bewijzen dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Het is geen eenvoudig juridisch leerstuk en veel zal afhangen van de specifieke omstandigheden. Het is belangrijk, dat u zich vroegtijdig juridisch laat bijstaan wanneer u een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid wilt instellen of wanneer u zich tegen deze vordering moet verweren. 

Voor het voorkomen, afwenden en beheersen van aansprakelijkheidsrisico’s is tijdig en deskundig juridisch advies van groot belang. Vaak spelen ook verzekeringsmaatschappijen daarbij een rol. Er dient te worden afgewogen tegen welke risico’s u zich kunt en wilt verzekeren. Daarnaast kan ook een geschil met de  verzekeraar ontstaan, wanneer er een beroep wordt gedaan op de polisvoorwaarden. Het gaat dan vaak om een meningsverschil over de (omvang van de) dekking op de polis.

Wij adviseren, bemiddelen, onderhandelen en procederen bij vraagstukken over aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringskwesties.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl