Advocaat burenrecht

Uw Advocaat in Burenrecht

Als gespecialiseerd advocaat burenrecht weten wij dat burenrecht een breed begrip is. Het omvat in ieder geval de volgende bij wet geregelde onderwerpen:

 • hinder/overlast (rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, het onthouden van licht of lucht, ontnemen van steun);
 • water/afwatering;
 • beplanting (afstand tot erfgrens, overhangende beplanting, doorschieten wortels);
 • erfgrens (bepaling erfgrens, afsluiting erf, gemeenschappelijk eigendom/mandeligheid);
 • vensters en balkons;
 • grensoverschrijdende bouwwerken (gebouw of werk ten dele op, boven of onder het erf van een ander);
 • dreigende instorting;
 • tijdelijk gebruik van andermans onroerende zaak wegens werkzaamheden;
 • noodweg over andermans erf (toegang tot openbare weg of openbaar vaarwater);
 • leiding (ten behoeve van water, elektriciteit, gas en warmte) door of over andermans erf;
 • grens onder niet bevaarbaar stromend water, een sloot, een gracht of dergelijke watergang.

Advies in burenrecht

Als advocaat burenrecht adviseren u over uw rechtspositie en gaan het gesprek aan met de andere partij. Omdat het een geschil tussen buren betreft, is het van belang om een juridisch standpunt in te nemen, maar aan de andere kant moet er ook rekening mee worden gehouden dat partijen als buren tot elkaar zijn ‘veroordeeld’; de verhoudingen moeten niet onnodig op scherp worden gezet. Wanneer het toch niet lukt om er onderling uit te komen, zal een rechterlijk oordeel moeten worden geveld.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

 • Van Eedenstraat 7
  2012 EL Haarlem
 • Postbus 5554
  2000 GN  Haarlem
 • Telefoon: 023 51 73 377
 • Fax: 023 51 73 388
 • info@spectrumadvocaten.nl