Advocaat Bouwrecht en bestuursrecht

Uw Advocaat in bouwrecht

Bouwrecht heeft zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten. Het privaatrechtelijke deel is eenvoudig gezegd het deel wat zich tussen de verschillende partijen afspeelt, zoals opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers. Vaak zijn de rechten, plichten en afspraken neergelegd in de overeenkomst en deels wordt de inhoud van deze rechtsverhoudingen door privaatrechtelijke wet en regelgeving bepaald.

Het publiekrechtelijke deel betreft het deel van de bouw waarover de overheid wat heeft te vertellen. Voor veel bouwwerken dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd bij de overheid. De bouwplannen stuiten regelmatig op bezwaar van ofwel de overheid ofwel omwonenden. Dat kan om meerdere redenen zijn. Soms zijn bouwplannen bijvoorbeeld in strijd met een bestemmingsplan, waardoor de vergunningverlening iets meer voeten in de aarde heeft.

Advies in bouwrecht

Spectrum Advocaten adviseert u over haalbaarheid van bouwplannen, maakt bezwaar tegen vergunningen, verweert zich tegen bezwaren, adviseert u bij de vergunningaanvraag en staat u bij wanneer zich voorafgaand, tijdens of na de bouw een geschil voordoet met een (onder)aannemer, een opdrachtgever, een leverancier et cetera. Daarnaast stellen wij de nodige overeenkomsten op of adviseren wij u wanneer een overeenkomst door een contractspartij aan u wordt voorgelegd, zoals een overeenkomst van aanneming.

Heeft u vragen over bouwrecht of andere rechtsgebieden, neem dan contact met ons op.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl