Advisering ondernemingsraad

In sommige gevallen is het instellen van een ondernemingsraad wettelijk verplicht. Aan de ondernemingsraad worden dan door de wet verschillende bevoegdheden toegekend. Afhankelijk van de aangelegenheid is overleg tussen ondernemer en ondernemingsraad vereist, moet de ondernemingsraad in de gelegenheid worden gesteld om de ondernemer te adviseren voorafgaand aan een besluit of behoeft de ondernemer zelfs instemming van de ondernemingsraad voor het nemen van een besluit.

Eenvoudig en kort gezegd komt het erop neer dat de ondernemingsraad een rol wordt toebedeeld wanneer de ondernemer een voor de onderneming en haar werknemers (mogelijk) ingrijpende beslissing moet nemen. Bijvoorbeeld beëindiging van de werkzaamheden van (een onderdeel van) de onderneming, overname en fusie, het doen van een belangrijke investering et cetera. Op het gebied van arbeidsrecht dient de ondernemingsraad onder meer betrokken te worden bij het opstellen van een sociaal plan en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

Spectrum Advocaten is het aanspreekpunt voor ondernemingsraden, aan wie ze juridische vragen kunnen voorleggen. Allereerst kunnen wij inzicht geven in wanneer de ondernemingsraad welke bevoegdheid heeft (overleg, advies of instemming). Vervolgens adviseren wij de ondernemingsraad, wanneer een besluit aan haar wordt voorgelegd en beoordelen wij bijvoorbeeld sociale plannen of voorgenomen wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden. Tevens adviseren wij ondernemers over bij welke beslissingen de ondernemingsraad moet worden betrokken.

De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer.

Overige rechtsgebieden

Over Spectrum Advocaten

Eerlijke en transparante advocaten met een praktische kijk op zaken.

Nieuwsbrief

CONTACTGEGEVENS

  • Van Eedenstraat 7
    2012 EL Haarlem
  • Postbus 5554
    2000 GN  Haarlem
  • Telefoon: 023 51 73 377
  • Fax: 023 51 73 388
  • info@spectrumadvocaten.nl